PRODUCT
产品介绍
醋酸纤维素
伊士曼醋酸纤维素(CAB ,CAP和CA)为一绿色环保产品,由可永续使用和可再生资源所制成,用途广泛。醋酸纤维素提供如流变控制,干燥时间,外观,金属铝粉定向,垂流,流动性和流平性,抗粘连性和印刷性等性能的改进。
醋酸纤维素产品列表 :
  黏度a 乙酰基
含量 (%)
乙酸含量
(%)
OH(%) 熔点 (℃) Tg (℃) 容积百分率 (Kg/L)
Cellulose acetate 醋酸纤维素酯
CA 394-60S 60 39.5 55 4.0 240-260 180 1.32
CA 398-3 3.00 39.8 55.5 3.5 230-250 180 1.31
CA 436-80S 80 43.6 60.8 0.82 269-300 -- 1.34
Cellulose acetate propionate醋酸丙酸纤维素酯
CAP 482-0.5 0.4 2.5 45 2.6 188-210 142 1.22
CAP 482-20 20 1.3 48 1.8 188-210 147 1.22
CAP 504-0.2 0.2 0.6 42.5 5.0 188-210 159 1.26
Cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纤维素酯
CAB 171-15 15 29.5 17.0 1.5 230-240 161 1.26
CAB 321-0.1 0.1 17.5 32.5 1.3 165-175 127 1.20
CAB 381-0.1 0.1 13.5 38.0 1.3 155-165 123 1.20
CAB 381-0.5 0.5 13.5 38.0 1.3 155-165 130 1.20
CAB 381-2 2 13.5 38.0 1.3 171-184 133 1.20
CAB 381-20 20 13.5 37.0 1.8 195-205 141 1.20
CAB 381-20 BP 16.0 15.5 35.5 0.8 185-195 130 1.20
CAB 500-5 1.9 4.00 51.0 1.0 165-175 96 1.18
CAB 531-1 1.9 3.00 50.0 1.7 135-150 115 1.17
CAB 551-0.01 0.01 2.00 52.0 1.5 127-142 85 1.16
CAB 551-0.2 0.2 2.00 51.0 1.8 130-140 101 1.16
CAB 553-0.4 0.3 2.00 46.0 4.8 150-160 136 1.20
※落球黏度是采用溶解一定量测试产品,置于管中,计算钢球落下的时间。
购物车

登入

登入成功